توابع جدید در اکسل 2016

در این مطلب قصد داریم به طور خلاصه به معرفی 6 تابع جدید در اکسل 2016 بپردازیم.بر روی نام توابع کلیک کنید تا جزئیات بیشتری از آن ها را ببینید.

تابع MAXIFS و MINIFS:

این دو تابع به توابع آماری اکسل افزوده شده اند. در واقع بزرگترین و یا کوچکترین مقدار را در یک محدوده با توجه به شرط ما تعیین می کنند.

TEXTJOIN و CONCAT:

 این دو تابع به توابع متنی اکسل افزوده شده اند.در واقع عملکرد تابع CONCATENATE را برای ترکیب سلول،رنج و متن بهبود بخشیده اند.

تابع IFS و SWITCH:

این دو تابع به توابع منطقی اکسل افزوده شده اند.در واقع عملکرد IF های متداخل را سریعتر و راحتر انجام می دهند.به عنوان مثال در تابع زیر بدون اینکه از IF های متداخل استفاده کرده باشیم،شروط مختلفی را برای سلول C1 در نظر گرفته ایم.

=IFS(C1>=90, “A”, C1>=80, “B”, C1>= 70, “C”, C1>=60, “D”, C1<60, “Fail”)

توجه داشته باشید که این فرمول ها برای ویرایش های زیر قابل استفاده می باشد:

Excel 2016, Excel Online, Excel for Android tablets, Excel Mobile, Excel for Android phones

excel online class

دیدگاه ها

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)

خبرنامه آفیس