مطالب اخیــر

آفیس ۲۰۱۹

آفیس ۲۰۱۹ انتهای سال ۲۰۱۸ عرضه خواهد شد

طبق سنت همیشگی مایکروسافت هر ۳ سال یکبار ویرایش جدید آفیس در انتهای شهریور معرفی می شود.اکنون ۲ سال از معرفی رسمی آفیس ۲۰۱۶ می گذرد و اکنون آفیس ۲۰۱۹ (آفیس ۱۷)با جزئیات بسیار کم معرفی شده است. از معرف…