نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت

Project

نرم افزار مدیریت پروژه مایکروسافت

کنترل پروژه چیست؟

کنترل پروژه چیست رابطه بین برنامه ریزی و کنترل پروژه فرآیند برنامه ریزی و کنترل پروژه سطح برنامه ریزی و […]

راهنماي استفاده از نرم‌افزار Pixel

پيكسل نرم‌افزاري است براي برقراري ارتباط با Microsoft Project در محيط Excel، به ترتيبي كه كاربر بتواند به اطلاعات موجود در پرونده‌هاي مايكروسافت پراجكت را از طريق توابع اكسل دسترسي پيدا كند.

محاسبه تاخیر واقعی پروژه

همواره برای تعیین میزان تاخیر یک پروژه، تفاوت درصد پیشرفت کار پیش بینی شده (تاکنون) با درصد کار انجام شده […]

خبرنامه آفیس