آموزش و کاربرد توابع متنی اکسل

توابع متنی اکسل Excel Text Functions

آموزش و کاربرد توابع متنی اکسل

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

تابع DOLLAR اکسل-واحد پولی ریال کنار اعداد

شاید در ابتدا تصور کنی تابع DOLLAR در اکسل برای قرار گرفتن علامت $ (واحد پولی) در کنار اعداد به کار می رود.ولی باید بگوییم در ابتدا اگر تنظیمات زبان شما بر روی زبان انگلیسی باشد، در کنار اعداد علامت $ را خواهید دید.

آموزش اکسل 2013

تابع EXACT اکسل-مقایسه دو سلول

اکسل برای مقایسه محتویات دو سلول تابع EXACT را تعریف کرده است.این تابع محتویات دو سلول را با یکدیگر مقایسه کرده و سپس به شما می گوید که آیا با یکدیگر یکسان هستند یا خیر.یعنی خروجی این تابع TRUE یا FALSE می باشد.

آموزش اکسل 2013

تابع FIND اکسل-جستجو کاراکتر

تابع FIND به ما می گوید یک کاراکتر(حرف)چندمین کاراکتر در یک متن(یا رشته متنی) می باشد.یعنی خروجی این تابع یک عدد می باشد.

آموزش اکسل 2013

تابع T اکسل-نمایش متن

تابع T محتویات یک سلول را می گیرد و اگر متن باشد آن را نمایش می دهد و اگر متن نباشد آن را نمایش نمی دهد.

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

تابع SUBSTITUTE اکسل-جایگزینی کلمه

اکسل برای این خواسته شما تابع SUBSTITUTE را معرفی می کند.یعنی به کمک این تابع می توانید یک کلمه را جایگزین یک کلمه دیگر بکنید. شاید یک راه حل استفاده از تابع REPLACE می باشد و می توان به جواب رسید.ولی یک راه حل دیگر استفاده از تابع SUBSTITUTE می باشد.در ادامه با ما همراه باشید تا تفاوت تابع REPLACE و تابع SUBSTITUTE و کاربرد هریک را بدانیم.

آموزش اکسل 2013

خبرنامه آفیس