خانهExcelتابع TRUNC اکسل-تعیین اعشار عدد

تابع TRUNC اکسل-تعیین اعشار عدد

به دلایلی شما نیاز دارید قسمت اعشار یک عدد را از طریق فرمول در اکسل حذف کنید.

برای حذف قسمت اعشار یک عدد از تابع TRUNC استفاده کنید.

ساختار تابع TRUNC:

=TRUNC(number, [num_digits])

=TRUNC(تعداد ارقام, عدد )

در قسمت number عدد اعشاری مورد نظر خود را وارد کنید.

در قسمت num_digits تعداد ارقامی که قصد دارید بعد از ممیز باقی بماند را وارد کنید.(این قسمت اختیاری می باشد و اگر خالی بماند، اکسل عدد 0 را برای آن در نظر می گیرد)

=TRUNC(155.256,1)=155.2

=TRUNC(155.256)=155

اما تفاوت این تابع، با دو تابع INT و ROUND در چیست؟

[cf-restrict]

شاید در نگاه اول، این تابع با تابع INT خروجی یکسانی بدهد.اما توجه کنید که این خروجی فقط برای اعداد مثبت می باشد و برای اعداد منفی متفاوت می باشد.

=TRUNC(-4.3)=-4

=INT(-4.3)=-5

تابع ROUND برای گرد کردن اعداد می باشد ولی تابع TRUNC فقط به حذف ارقام اعشار می پردازد.

=ROUND(2.15, 0)=2

=INT(2.15)=2

=TRUNC(2.15)=2

=ROUND(-2.15, 0)=-2

=INT(-2.15)=-3

=TRUNC(-2.15)=-2

[/cf-restrict]

 

 

8 نظرات

  1. با سلام
    در آفیس 2019 به جای ویرگول در فرمان TRUNC، نقطه ویرگول هست.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید