تابع INT اکسل – جز صحیح اعداد

تابع INT اکسل – جز صحیح اعداد

در اکسل تابع INT اعداد اعشار را حذف و به بزرگترین عدد صحیح قبل از آن گرد (رند) می کند. به عنوان مثال 3.61 را به 3 تبدیل می کند.نام این تابع INT به معنای Integer می باشد.

گرد(رند) کردن چیست؟

گرد کردن عملی است که در آن یک عدد با عدد دیگری که ارزش آن نزدیک به عدد اصلی است جایگزین می‌شود تا اعداد کوتاه‌تر یا ساده‌تر شود. برای مثال ۲۳٫۴۴۷۶ دلار به ۲۳٫۴۵ دلار گرد شود یا کسر ۳۱۲⁄۹۳۷ به صورت ساده ۱⁄۳ تبدیل شود یا مقدار رادیکال دو به ۱٫۴۱۴ گرد می‌شود.

توابع جزء صحیح و سقف

در ریاضیات و علوم کامپیوتر توابع جزء صحیح (یا براکت) و سقف توابعی هستند که هر مقدار حقیقی که به آن داده شود را به بزرگترین عدد صحیح کوچکتر یا کوچکترین عدد صحیح بزرگتر گرد می‌کنند.

حال که با مفهوم گرد کردن و جز صحیح آشنا شدید می توانیم توابع رند کردن و جز صحیح در اکسل را بیاموزیم.

در اکسل تابعی وجود دارد که اعداد اعشار را حذف و به بزرگترین عدد صحیح قبل از آن گرد (رند) می کند. به عنوان مثال 3.61 را به 3 تبدیل می کند.نام این تابع INT به معنای Integer می باشد.

ساختار تابع INT:

=INT(number)

=INT(عدد )

=INT(-3.6 )

جواب مورد نظر -4 می باشد.

شاید کاربرد این تابع برای شما کمی گنگ باشد. ولی پیشنهاد می کنیم تولید اعداد تصادفی در اکسل را مطالعه نمایید.

2 thoughts on “تابع INT اکسل – جز صحیح اعداد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *