تابع ROUND اکسل – رند کردن با تعیین اعشار

تابع ROUND اکسل – رند کردن با تعیین اعشار

به کمک تابع Round اکسل می توانید تعیین کنید تا چند رقم اعشار، عدد شما گرد شود.

در ابتدا برای آشنایی با دو مفهوم گرد(رند) کردن و جز صحیح به تابع int اکسل مراجعه کنید.

اکسل برای رند کردن اعداد توابع مختلفی را معرفی کرده است. یکی از این توابع تابع ROUND می باشد.ویژگی این تابع این می باشد که می توانید تعیین کنید تا چند رقم اعشار، عدد شما گرد شود.

نکته:تابع Round را باتابع RAND اشتباه نگیرید.

ساختار تابع Round:

=ROUND(number, num_digits)

=ROUND(ارقام اعشار, عدد)

به عنوان مثال خروجی تابع زیر عدد 2.1 خواهد بود.

=ROUND(2.13, 1)

یعنی به این تابع گفتیم عدد 2.13 را با یک رقم اعشار گرد بکند.نتیجه 2.1 شد.

حال تابع زیر را در نظر بگیرید.خروجی این تابع عدد 2.2 خواهد بود.

=ROUND(2.15, 1)

اما چرا این اتفاق افتاد؟

همان طور که گفتیم، باید با مفهوم رند کردن آشنا باشید.گرد (رند) کردن اعداد به سمت پایین و یا به سمت بالا خواهد بود.اما سوال اینجاست که ما در این تابع تعیین نکردیم به سمت بالا باشد یا پایین؟ آیا خود تابع دل بخواهی به سمت بالا یا پایین رند خواهد کرد؟

جواب منفی می باشد.اجازه دهید منطق این تابع را برای شما توضیح دهیم.اگر ارقام اعشاری که قرار است گرد شوند،از عدد 5 کوچکتر بودند،به سمت پایین گرد می کند.اگر ازقام اعشاری که قرار است گرد شوند، از عدد 5 (و خود عدد5) بزرگتر بودند، به سمت بالا رند می شود.(این حالت برای قسمت صحیح عدد ما برقرار می باشد)

به عبارت دیگر زمانی که این مقدار کمتر از نصف رقم بعدی باشد . عدد با مقدار پایین تر روند می شود و هنگامی که این مقدار در بزرگتر از نصف (و خود نصف) رقم بعدی باشد . با مقدار بالاتر روند می شود .

به همین دلیل دز عدد 2.13 چون مقدار 0.13 کوچکتر از 0.15 می باشد، به سمت پایین یعنی 0.1 گرد می شود. اما در عدد 2.15 چون مقدار 0.15 ، 0.5 واحد دیگر تا عدد بعدی یعنی 0.2 فاصله دارد، به سمت بالا رند می شود.

برای درک بهتر به مثال های زیر توجه کنید (رقم های اعشار تعیین شده را مد نظر داشته باشید):

=ROUND(2.149, 1)=2.1

=ROUND(-1.475, 2)=-1.48

=ROUND(-1.435, 2)=-1.44

ویژگی های تابع ROUND:

رند کردن در قسمت اعشار و قسمت صحیح عدد اتفاق می افتد.به این نکته توجه کنید.

اگر تعداد ارقام اعشاردر تابع (num_digits) بزرگتراز صفر بود، به اندازه همان تعداد رقم تعیین شده، گرد خواهد شد.(با همان ویژگی گفته شده بالا)

اگر تعداد ارقام اعشاردر تابع (num_digits) برابر صفر بود، به نزدیکترین عدد صحیح گرد می کند.توجه کنید که در این حالت لزوما مانند تابع INT عمل نخواهد کرد.در مثال زیر عدد 2.15 را در دو حالت مثبت و منفی با هر دو تابع مقایسه کنید:

=ROUND(2.15, 0)=2

=INT(2.15)=2

=ROUND(-2.15, 0)=-2

=INT(-2.15)=-3

اگر تعداد ارقام اعشاردر تابع (num_digits) کوچکتر از صفر بود(منفی بود)،از سمت چپ نقطه اعشار گرد خواهد شد.(با همان ویژگی گفته شده بالا)

اگر بخواهیدهمیشه به سمت بالا رند کنید، از تابع ROUNDUP استفاده کنید.

اگر بخواهید همیشه به سمت پایین رند کنید، از تابع ROUNDDOWN استفاده کنید.

اگر قصد دارید به یک مضرب خاصی رند کنید، از تابع MROUND استفاده کنید.

=ROUND(21.5, -1)=20

=ROUND(626.3,-3)=1000

=ROUND(1.98,-1)=0

=ROUND(-50.55,-2)=-100

اگر شما قصد داشته باشید فقط قسمت اعشار یک عدد را بدون رند کردن حذف کنید، باید از تابع TRUNC استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *