خانهExcelتابع COUNTBLANK اکسل-شمردن سلول خالی

تابع COUNTBLANK اکسل-شمردن سلول خالی

پیش نیاز یادگیری این تابع، دو تابع  COUNT و  COUNTA می باشد.پس لطفا این دو تابع را مطالعه نمایید.

لیست زیر را در نظر بگیرید.متاسفانه به دلایلی،نمره چند نفر در لیست ثبت نشده است.از شما می خواهند تعداد نمرات ثبت نشده را اعلام نمایید.

آ»وزش تابع counblank اکسل

 

با توجه به خواسته، ما باید سلول های خالی را در لیست مورد نظر بشماریم.اکسل برای شمردن تعداد سلول های خالی، تابع COUNTBLANK را معرفی می کند.

ساختار تابع COUNTBLANK :

=COUNTBLANK(range)

=COUNTBLANK(محدوده)

با توجه به مثال، ما محدوده B2:B11 را وارد تابع COUNTBLANK می کنیم تا تعداد نمرات ثبت نشده را بدست آوریم.حاصل را مشاهده خواهید کرد.

=COUNTBLANK(B2:B11)

 

ذز این مثال ساده شما کاربرد تابع COUNTBLANK را فهمیدید و متوجه شدید این تابع سلول های خالی را در یک مجموعه می شمارد.

ولی در ادامه با ما همراه باشید تا با ویژگی های تابع COUNTBLANK و نحوه کار با آن آشنا شوید.

[cf-restrict]

 ویژگی های تابع COUNTBLANK:

این تابع سلول های خالی را می شمارد.

سلول های صفر شمرده نمی شود.(اگر به تصویر دقت کنید،می بنید که این تابع عدد 0(دانشجویی که نمره صفر گرفته است) را مورد شمارش قرار نداده است)

[/cf-restrict]

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید