آرشیو برچسب های: excel

تابع INTERCEPT اکسل – عرض از مبدا رگرسیون خطی

تابع INTERCEPT اکسل برای عرض از مبدا رگرسیون خطی به کمک تابع INTERCEPT عرض از [...]

2 Comments

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی برای تعیین شیب خط معادله از تابع [...]

1 Comments

تابع COUNTIF اکسل – شمارش با شرط

تابع COUNTIF اکسل هرگاه خواستید سلول هایی را با شرط خاص بشمارید، از تابع COUNTIF [...]

2 Comments

تابع BAHTTEXT اکسل – تبدیل عدد به حروف تایلندی

تابع BAHTTEXT اکسل شاید بسیاری از شما دوستان به سفرهای خارج از کشور تشریف برده [...]

تابع DOLLAR اکسل – واحد پولی ریال کنار اعداد

تابع DOLLAR اکسل شاید در ابتدا تصور کنید تابع DOLLAR اکسل برای قرار گرفتن علامت [...]

3 Comments

تابع EXACT اکسل – مقایسه دو سلول

تابع EXACT اکسل اکسل برای مقایسه محتویات دو سلول تابع EXACT را تعریف کرده است. [...]

11 Comments

تابع FIND اکسل – جستجو کاراکتر

تابع FIND اکسل تابع FIND اکسل یکی از کاربردی ترین توابع متنی اکسل می باشد. [...]

8 Comments

تابع T اکسل – نمایش متن

تابع T اکسل تابع T اکسل محتویات یک سلول را می گیرد و اگر متن [...]

3 Comments

تابع REPT اکسل – تکرار حروف

تابع REPT اکسل تابع REPT  برای تکرار یک حرف یا کاراکتر در سلول های اکسل [...]

3 Comments

تابع VALUE اکسل – تبدیل متن به عدد

تابع VALUE اکسل تابع VAlUE اکسل اعدادی که به صورت متن (از طریق Format Cell) [...]

1 Comments