تابع NPER اکسل – محاسبه تعداد دوره سرمایه گذاری

تابع NPER اکسل – محاسبه تعداد دوره سرمایه گذاری

قصد داریم از بانکی مبلغ 5 میلیون تومان وام بگیریم.این وام را باید با بهره سالانه 4% و هر ماه مبلغ 114 هزار تومان بازپرداخت نماییم.تعداد ماه هایی که باید این اقساط را پرداخت نماییم چه تعداد می باشد؟

برای محاسبه تعداد دوره های سرمایه گذاری (اقساط) از تابع NPER اکسل استفاده می نماییم.

ساختار تابع NPER:

 

=NPER(rate,pmt, pv , [fv], [type])

=NPER(نوع پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی سرمایه, مقدار پرداخت در هر دوره, نرخ بهره)

rate:در این قسمت نرخ بهره را وارد می کنیم.در این مثال بهره به صورت سالانه بیان شده است.پس آن را تقسیم بر 12 ماه سال خواهیم کرد.

pmt:مبلغ هر قسط را در این قسمت وارد می کنیم.در مثال گفته شده است که باید ماهانه 114 هزارتومان پرداخت نماییم.(یادآوری می شود چون قصد داریم پرداخت نماییم باید این عدد به صورت منفی وارد شود)

pv:ارزش فعلی یا اصل مبلغ وام را در این قسمت وارد می کنیم.یعنی مبلغ 5000000 تومان

Fv:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی در این قسمت می توانید ارزش آتی را وارد نمایید.در صورت خالی رها کردن مقدار آن برابر با صفر خواهد بود.

type:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی این قسمت نحوه پرداخت را تعیین می کند.اگر برابر با 0 بود یعنی در پایان هر دوره قسط پرداخت می شود و اگر 1 بود در ابتدای دوره قسط پرداخت می شود.در صورتی که خالی رها کردن مقدار آن صفر خواهد بود.

نتیجه فرمول زیر خواهد بود:

=NPER(0.04/12,-114000,5000000)

نتیجه این فرمول برابر است با 47.4960650740094 یعنی حدودا در طی 48 ماه یا 4 سال باید این وام را بازپرداخت نماییم.

 خطاهای تابع NPER:

#NUM! : اگر ارزش آتی هرگز با نرخ بهره و پرداخت یک دوره مشخص تناسب نداشته باشند در این حالت نیاز به افزایش میزان پرداخت یا کاهش نرخ بهره برای کسب نتیجه معتبر می باشد

#VALUE! زمانی که هر کدام از آرگومان ها مقادیر غیر عددی باشند

خطاهای رایج که ممکن است کاربران در رابطه با این تابع با آن مواجه شوند:

نتیجه منفی از تابع زمانی که نتیجه مثبتی مورد انتظار می باشد

راه حل: این خطا زمانی رخ می دهد که pv  و pmt هر دو علامت یکسان داشته باشند. به عنوان مثال زمانی که وامی باید پرداخت شود pv منفی می باشد و pmt مثبت می باشد( و یا بالعکس)

مثال2:

من قصد دارم ماهانه 50 هزارتومان در یک حساب بانکی پس انداز نمایم.سود تعلق گرفته به این حساب سالانه 15% می باشد.چه مدت این مبلغ را پرداخت نمایم تا کل پس انداز من به 12 میلیون تومان برسد؟

با این مثال به شما نشان دادیم که چطور از گزینه Fv استفاده نمایید:

=NPER(0.15/12,-50000,0,12000000)

عدد حاصل برابر خواهد بود با 111.595260968057 یعنی حدودا 112ماه یا به عبارتی حدودا 9 سال با شرایط گفته شده باید پس انداز کنم تا به مبلغ مورد 12 میلیون برسم!!

12 میلیون تومان در 10 سال آینده، اکنون چه ارزشی دارد؟ تابع pv اکسل

به نظر شما امسال که سال 1395 می باشد، و قرار است در سال 1405 این مبلغ نصیب من بشود، خواهم توانست در آن زمان یک پراید مدل 1372 تهیه نمایم؟ 🙂

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *