تابع PPMT اکسل – محاسبه مبلغ اصل قسط

تابع PPMT اکسل – محاسبه مبلغ اصل قسط

همان طور که می دانید، وقتی از بانکی وام می گیریم قرار است آن را مجددا باز پرداخت نماییم. این بازپرداخت ها (اقساط) به صورت ماهانه  می باشد. وقتی ماهانه مبلغی را بازپرداخت می کنیم به آن قسط می گوییم.این قسط شامل دو قسمت می شود : یکی اصل قسط و دیگری بهره آن. ولی آنچه که شما می پردازید همیشه مبلغ ثابتی می باشد. برای محاسبه این مبلغ ثابت (قسط ماهانه) از تابع PMT استفاده می کنیم ولی وقتی می خواهیم بدانیم که این مبلغ ثابت در هر ماه، شامل چقدر سود قسط و اصل مبلغ قسط می باشد باید از توابعی دیگر در اکسل استفاده نماییم. برای محاسبه اصل هر قسط از تابع PPMT استفاده می کنیم و برای محاسبه سود هر قسط از تابع IPMT استفاده می کنیم.با ذکر یک مثال بهتر این قضیه را درک خواهید کرد.

پیش نیاز یادگیری این مطلب، تابع PMT اکسل می باشد.لطفا این مطلب را مطالعه نمایید.

به عنوان مثال وقتی 5000000 تومان وام می گیریم و قرار است آن را با بهره 4% سالانه در مدت زمان 48 ماه بازپرداخت نماییم، به کمک تابع PMT مبلغ قسط هر ماه را محاسبه می کنیم و حاصل آن برابر خواهد شد با 112895.27 این یعنی من باید هر ماه مبلغ 112 هزارتومان قسط بپردازم.

اما حالا قصد داریم بدانیم وقتی اولین (دومین و سومین و….) قسط را می پردازیم،چه مقدار از این مبلغ مربوط به اصل آن قسط بوده و چه مبلغ آن مربوط سود آن قسط می باشد.

در ابتدای دوره اصل پول (5000000) زیاد است، پس مبلغ بهره آن هم زیاد می باشد و همین طور تا انتها مبلغ بهره هر قسط کاهش می بابد چون اصل پول هم کاهش می یابد.این را با IPMT محاسبه می کنیم.

اما در ابتدای دوره اصل هر قسط کم می باشد و به مرور تا پایان هر قسط افزایش می یابد.اصل هر قسط را با PPMT محاسبه می کنیم.

جمع IPMT و PPMT با یکدگیر یک مقدار ثابتی را ایجاد می کنند که به آن PMT می گویند.

ساختار تابع PPMT:

 

=PPMT(rate, per, nper, pv, [fv], [type])

=PPMT(نحوه پرداخت, ارزش آتی, ارزش فعلی یا اصل مبلغ وام, کل دوره های اقساط, هر دوره قسط, نرخ بهره)

 

rate:در این قسمت نرخ بهره را وارد می کنیم.در این مثال بهره به صورت سالانه بیان شده است.پس آن را تقسیم بر 12 ماه سال خواهیم کرد.

per:دوره بازپرداخت یا همان شماره قسط را در این قسمت وارد می کنیم.به عنوان مثال اگر بخواهیم مبلغ اصل پول را در قسط هفتم بدانیم،در این قسمت عدد 7 را وارد می کنیم.

nper:تعداد کل دوره های پرداخت را در این قسمت وارد می کنیم.در مثال گفته شده است که به مدت 4 سال و هر سال 12 ماه می باشد.پس جمعا در طی 48 ماه باید وام را بازپرداخت نمایم.

pv:ارزش فعلی یا اصل مبلغ وام را در این قسمت وارد می کنیم.یعنی مبلغ 5000000 تومان

Fv:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی در این قسمت می توانید ارزش آتی را وارد نمایید.در صورت خالی رها کردن مقدار آن برابر با صفر خواهد بود.

type:وارد کردن این آیتم اختیاری بوده و می توانید آن را خالی رها کنید.ولی این قسمت نحوه پرداخت را تعیین می کند.اگر برابر با 0 بود یعنی در پایان هر دوره قسط پرداخت می شود و اگر 1 بود در ابتدای دوره قسط پرداخت می شود.در صورتی که خالی رها کردن مقدار آن صفر خواهد بود.

خوب اکنون می خواهیم مثال را با این فرمول حل کنیم. اما ابتدا بیاییم کل مبلغ قسط را محاسبه کنیم:

=PMT(0.04/12,48,5000000)=-112895.27

این یعنی باید ماهانه مبلغ حدودا 112 هزار تومان قسط پرداخت نماییم:

اکنون اصل قسط را  برای ماه اول محاسبه می نماییم:

=PPMT(0.04/12,1,48,5000000,0)=-96228.6065417832

این یعنی از 112 هزار تومانی که پرداخت کرده ایم،96 هزار تومان این قسط مربوط به اصل قسط  در ماه اول می باشد.

اکنون می خواهیم مبلغ سود قسط اول را محاسبه نماییم:

به تابع IMPT مراجعه گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *