تابع COLUMNS اکسل – تعداد ستون محدوده

تابع COLUMNS اکسل – تعداد ستون محدوده

گاهی شما نیاز دارید که شماره ستون یک محدوده انتخابی را به دست آورید. برای این کار از تابع COLUMNS اکسل استفاده می کنیم.

جدول زیر را در نظر بگیرید:

تابع COLUMNS اکسل

می خواهید بدانید این جدول چند ستون دارد.

اکسل برای این خواسته ما تابع COLUMNS را تعریف کرده است.

ساختار تابع COLUMNS:

=COLUMNS(array)

=COLUMNS(محدوده)

=COLUMNS(E4:H15)

ویژگی های تابع COLUMNS:

آرگومان array اجباری می باشد.

در قسمت array می توانید یک محدوده،ارایه و رنجی از سلول ها را به کار بگیرید.به عنوان مثال در تابع زیر که به صورت آرایه ای به کار رفته است، عدد 3 را به ما نشان خواهد داد.زیرا عدد های 1 و2و3 در ردیف اول و عدد های 4و5و6 در ردیف دوم قرار گرفته اند.پس ما در این آرایه 2 ردیف و 3 ستون داریم.

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

تفاوت تابع COLUMNS و COLUMN :

 

 تابع COLUMN را می توانید بدون آرگمان به کار بگیرید ولی تابع COLUMNS این طور نمی باشد.

تابع COLUMN شماره ستون های یک شیت را برای شما بر می گرداند ولی تابع COLUMNS شماره ستون های یک محدوده را بر می گرداند.

برای دیدن ویژگی های بیشتر تابع COLUMN به تابع column اکسل مراجعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *