تابع COLUMNS اکسل-تعداد ستون محدوده

گاهی شما نیاز دارید که شماره ستون یک محدوده انتخابی را به دست آورید.جدول زیر را در نظر بگیرید:

تابع COLUMNS اکسل

می خواهید بدانید این جدول چند ستون دارد.

اکسل برای این خواسته ما تابع COLUMNS را تعریف کرده است.

ساختار تابع COLUMNS:

=COLUMNS(array)

=COLUMNS(محدوده)

=COLUMNS(E4:H15)

ویژگی های تابع COLUMNS:

آرگومان array اجباری می باشد.

در قسمت array می توانید یک محدوده،ارایه و رنجی از سلول ها را به کار بگیرید.به عنوان مثال در تابع زیر که به صورت آرایه ای به کار رفته است، عدد 3 را به ما نشان خواهد داد.زیرا عدد های 1 و2و3 در ردیف اول و عدد های 4و5و6 در ردیف دوم قرار گرفته اند.پس ما در این آرایه 2 ردیف و 3 ستون داریم.

=COLUMNS({1,2,3;4,5,6})

تفاوت تابع COLUMNS و COLUMN :

برای دیدن ادامه مطلب اگر عضو هستید وارد شوید، اگر عضو نیستید عضو سایت شوید یا اشتراک خود را ارتقاء دهید.
ورودثبت نام

 

برچسب ها :

دیدگاه ها

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)

خبرنامه آفیس