تابع AVERAGEIF اکسل – میانگین با شرط

تابع AVERAGEIF اکسل – میانگین با شرط

اکسل برای به دست آوردن میانگین(حسابی) با یک شرط خاص تابع AVERAGEIF را به ما معرفی می کند.

پیش نیاز این مطلب، تابع Average و تابع IF می باشد.پس لطفا آن ها را مطالعه نمایید.

لیست زیر نمرات درس چند دانشجو از دروس مختلف می باشد.از شما می خواهند میانگین معدل نمرات دانشجو یی با شمراه دانشجویی 88225280 را اعلام نمایید.یعنی آن هایی که با رنگ آبی مشخص شده اند.

آموزش تابع averageif اکسل-محاسبه میانگین شرطی

همان طور که می دانید برای به دست آوردن میانگین نیاز به جمع نمرات دانشجو داریم تا بتوانیم از طریق آن میانگین حسابی را به دست آوریم.اگر از تابع Average استفاده کنیم، در این صورت میانگین کل نمرات لیست را به دست خواهیم آورد.اما در مثال ما یک شرط وجود دارد و ان دانشجویی با شماره “88225280” می باشد. یعنی می خواهیم میانگین را با یک شرط به دست آوریم.

ساختار تابع AVERAGEIF:

=AVERAGEIF(range, criteria, [average_range])

=AVERAGEIF(میانگین محدوده , شرط,محدوده)

range(اجباری):

در این قسمت محدوده شرط را قرار می دهیم.این شرط ها می توانند عدد یا متن باشند.با توجه به مثال، محدوده شرط ما ستون “شماره دانشجویی” می باشد.یعنی A2:A11 را در این قسمت وارد می کنیم.

criteria(اجباری):

در این قسمت شرط خود را وراد می کنیم.شرط ها می توانند شامل عدد و متن و یا علائم ریاضی یا ارجاع به یک سلول باشند.در مثال ما شرط برابر است با شماره دانشجویی “88225280” یعنی در این قسمت تابع عدد 88225280 را وارد می کنیم.

average_range(اختیاری):

در این قسمت محدوده اعدادی را که قصد گرفتن میانگین از آن ها را داریم، وارد می کنیم.چنانچه این قسمت را خالی رها کنید، اکسل این محدوده را با Range یکسان در نظر خواهد گرفت.اما در مثال، قصد داریم میانگین نمرات را به دست آوریم.پس ستون نمرات را در این قسمت وارد می کنیم.یعنی محدوده B2:B11 را وارد این قسمت از تابع می کنیم.

خلاصه موارد گفته شده،تابع زیر خواهد بود و میانگین این دانشجو برابر با 16.3333 خواهد بود:

=AVERAGEIF(A2:A11,88225280,B2:B11)

اگر شرط های شما بیش از یکی می باشد، از تابع AVERAGEIFS استفاده نمایید.

 ویژگی های تابع AVERAGEIF:

  1. سلول هایی که حاوی True و False را در نظر نمی گیرد.
  2. اگر یک سلول در محدوده average_range خالی باشد، آن را در نظر نمی گیرد.
  3. اگر در قسمت range سلولی خالی یا شامل متن باشد، تابع خطای  #DIV0! را به شما نشان می دهد.
  4. اگر یک سلول در شرطها خالی باشد،این تابع مقدار آن را برابر با 0 در نظر می گیرد.
  5. اگر هیچ سلولی در محدوده range با شرط ما هم خوانی نداشت،تابع خطای #DIV0!  را به ما نشان میدهد.
  6. در قسمت criteria می توانید از کاراکتر های جستجوگر*و ؟ استفاده بکنید.
  7. قسمت average_range و average_range لزوما دارای محدوده یکسانی نمی باشند.

1 thoughts on “تابع AVERAGEIF اکسل – میانگین با شرط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *