تابع AVERAGEIFS اکسل – میانگین چند شرطی

تابع AVERAGEIFS اکسل – میانگین چند شرطی

تابع AVERAGEIFS مشابه تابع AVERAGEIF  می باشد.

تفاوت تابع AVERAGEIFS و تابع AVERAGEIF در این می باشد که تابع AVERAGEIFS برای چند شرط کاربرد دارد ولی تابع AVERAGEIF فقط برای یک شرط کاربرد دارد.با یک مثال درک بهتری از این تابع خواهید داشت.

جدول زیر را در نظر بگیرید:

میانگین چند شرطی averageifs

 

از شما می خواهند میانگین “فروش ناخالص” در منطقه “شمال” و در شهر “تهران” را به دست آورید.

همان طور که ملاحظه می کنید ما اینجا با دو شرط و میانگین روبرو هستیم. پس چاره کار استفاده از تابع  AVERAGEIFS می باشد.

ساختار تابع AVERAGEIFS:

=AVERAGEIFS(average_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

=AVERAGEIFS(محدوده شرط دوم و شرط دوم, شرط اول, محدوده شرط اول, محدوده میانگین , …)

average_range:

در این قسمت محدوده ای که باید عملیات میانگین در آن صورت بگیرد را وارد می کنیم.با توجه به مثال چون میانگین فروش ناخالص مد نظر می باشد پس محدوده C2:C20 را انتخاب می کنیم.

criteria_range1:

در این قسمت محدوده شرط اول را وارد می کنیم.با توجه به مثال شرط اول منطقه می باشد پس محدوده A2:A20 را انتخاب می کنیم.

criteria1:

در این قسمت شرط اول را وارد می کنیم.با توجه به مثال، شرط اول “شمال” می باشد.

criteria_range2:

در این قسمت محدوده شرط دوم را وارد می کنیم.با توجه به مثال شرط دوم شهر می باشد پس محدوده F2:F20 را انتخاب می کنیم.

criteria2:

در این قسمت شرط دوم را وارد می کنیم.با توجه به مثال، شرط دوم “تهران” می باشد.

نکته:تا 127 محدوده و شرط را می توانید در این قسمت تعیین کنید.

خلاصه مطالب گفته شده، برابر با فرمول زیر می باشد:

=AVERAGEIFS(C2:C20,A2:A20,”شمال”,F2:F20,”تهران”)

نتیجه این فرمول برابر با 1,591,570 می باشد.یعنی میانگین فروش ناخالص در منطقه شمال و شهر تهران برابر با 1,591,570 می باشد.

ویژگی های تابع AVERAGEIFS:

در قسمت criteria می توانید از علایم مقایسه ای استفاده بکنید.یعنی < = > یا نامساوی <>

اگر در average_range متن یا سلول خالی داشته باشیم تابع AVERAGEIFS به ما خطای #DIV0! را نمایش خواهد داد.

اگر با شروط گفته شده، تابع چیزی را پیدا نکرد به شما پیغام DIV / 0! را نمایش خواهد داد.

اگر قسمت criteria خالی باشد،تابع AVERAGEIFS مقدار آن را برابر با 0 در نظر می گیرد.

اگر محدوده ای شامل True باشد آن را برابر با 1 و اگر محدوده ای شامل False باشد آن را برابر با 0 در نظر می گیرد.

برای شروط بیشتر از یکی،حتما محدوده های شروط یکسان باشد.یعنی شماره ردیف های آن ها یکسان باشد.مانند مثال هردو F2:F20 و A2:A20 می باشد.

در قسمت criteria می توانید از کاراکتر های جستجوگر*و ؟ استفاده بکنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *