خانهExcelتابع PROPER اکسل-تبدیل حروف کوچک به بزرگ ابتدا

تابع PROPER اکسل-تبدیل حروف کوچک به بزرگ ابتدا

لیست زیر را که شامل نام و نام خانوادگی افراد می باشد را در نظر بگیرید.همان طور که مشاهده می کنیدبعضی از اسامی با حروف بزرگ و بعضی از اسامی با حروف کوچک شروع می شوند ولی شما تصمیم گرفته اید ابتدای حروف هر کلمه را بزرگ کنید.

 

آموزش تابع proper در اکسل

برای این خواسته خود، از تابع PROPER  اکسل استفاده می کنیم.این تابع ابتدای حروف هر کلمه را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

ساختار تابع PROPER:

=PROPER(text)

=PROPER(متن)

بزرگ کردن کاراکتر ابتدای کلمات در سلول های اکسل

در مطالب گذشته دو تابع UPPER و LOWER و کاربرد آن را آموزش دادیم.اما تفاوت این توابع با تابع PROPER در چیست؟

[cf-restrict]

 تابع LOWER کلیه حروف را به حروف کوچک تبدیل می کند.

تابع UPPER کلیه حروف را به حروف بزرگ تبدیل می کند.

تابع PROPER حروف ابتدای هر کلمه را بزرگ می کند.

[/cf-restrict]

1 دیدگاه

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید