خانهExcelتابع CONCATENATE اکسل-اتصال متن یا عدد

تابع CONCATENATE اکسل-اتصال متن یا عدد

فرض کنید دو ستون دارید که شامل نام و نام خانوادگی می باشد.ولی به هر دلیلی قصد دارید این دو را با هم ترکیب کنید و در یک سلول قرار دهید.

آموزش تابع CONCATENATE در اکسل

 

تابع CONCATENATE می تواند محتویات دو سلول (یا بیشتر) را با یکدیگر ترکیب کند.به کمک این تابع حداکثر 255 کاراکتر یا سلول را می توانید با هم ترکیب کنید.توجه کنید که لزوما دو سلول را ترکیب نمی کند بلکه می تواند متن دلخواه شما را با هم ترکیب کند.

ساختار تابع CONCATENATE:

=CONCATENATE(text1, [text2], …)

=CONCATENATE(متن یا رشته دوم, متن یا رشته اول, …)

در مثال بالا(با توجه به عکس) فرمول به این ترتیب می باشد:

=CONCATENATE(A2,B2)

اگر به عکس توجه کنید بعد از ترکیب دو سلول نام و نام خانوادگی، این دو اسم به هم چسبیده اند و این اصلا خوب نمی باشد.برای رفع این مشکل از ترفند زیر استفاده می کنیم.

همان طور که می دانید فاصله “ُSpace” یک کاراکتر محسوب می شود.به همین دلیل از این کاراکتر برای جدایی این دو سلول استفاده می کنیم.

=CONCATENATE(A2,” “,B2)

ادغام دو سلول در یکدیگر در اکسل

یکی دیگر از کاربرد های این تابع را در اینجا مطالعه کنید.

6 نظرات

  1. برای رشته های فارسی استفاده از تابع موردنظرشما کمی پیچیده می شود و استفاده از A2 & ” ” & B2= بهتر است.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

فرض کنید دو ستون دارید که شامل نام و نام خانوادگی می باشد.ولی به هر دلیلی قصد دارید این دو را با هم ترکیب کنید و در یک سلول قرار دهید.  تابع CONCATENATE می تواند محتویات دو سلول (یا بیشتر) را با یکدیگر ترکیب کند.به...تابع CONCATENATE اکسل-اتصال متن یا عدد