ثابت کردن ستون و ردیف اکسل با Freeze Panes

ثابت کردن ستون و ردیف اکسل

برای ثابت کردن ستون اکسل به مسیر زیر بروید:

View>Window>Freeze Panes>Freeze Top Row

برای ثابت کردن ردیف اکسل به مسیر زیر بروید:

View>Window>Freeze Panes>Freeze First Column

فرض کنید جدول زیر را در یک فایل اکسل دارید و تعداد ردیف های آن هم بیشتر از 100 عدد می باشد.اگر بخواهید به ردیف 67 بروید قطعا سرستون هایی که تعریف کرده اید را نخواهید دید و عنوان آن ها را مشاهده نخواهید کرد.

Freeze panes to lock the first row or column

برای اینکه بتوانید ستون اول را ثابت کنید به مسیر زیر بروید:

View>Window>Freeze Panes>Freeze Top Row

ثابت کردن سر ستون ها و سر ردیف ها در اکسل

اگر خواستید ستون اول(ستون کد سفارش) را ثابت کنید بر روی Freeze Top Column کلیک کنید.

در صورتی که بخواهید از حالت فریز خارج شوید مسیر زیر را دنبال کنید:

View > Freeze Panes > Unfreeze Panes

اگر بخواهید دو (یا بیشتر) ردیف و ستون را فریز کنید چه می کنید؟

 برای این کار یک ردیف بعد از ردیف ای که می خواهید ثابت شود را انتخاب کرده  و بر روی آیکون Freeze Panes کلیک کنید.

View > Freeze Panes > Freeze Panes

به عنوان مثال همان طور که در تصویر زیر می بینید من میخواهم 4 ردیف اول ثابت شود.پس بر روی سر ردیف 5 کلیک می کنم و بعد بر روی  Freeze Panes کلیک می کنم.

فریز کردن بیشتر از یک ردیف یا ستون

این سوال را شما جواب دهید: اگر بخواهید فریز کردن سطری و ستونی با هم انجام دهید چه می کنید؟

67 thoughts on “ثابت کردن ستون و ردیف اکسل با Freeze Panes

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *