آرشیو برچسب های: Freeze Panes

تقسیم صفحه اکسل با ابزار Split

تقسیم صفحه اکسل با ابزار Split به کمک ابزار Split می توانید صفحه اکسل خود [...]

13 Comments

ثابت کردن ستون و ردیف اکسل با Freeze Panes

ثابت کردن ستون و ردیف اکسل برای ثابت کردن ستون اکسل به مسیر زیر بروید: [...]

67 Comments