خانهExcelثابت کردن سر ستون (ردیف) اکسل با Freeze Panes

ثابت کردن سر ستون (ردیف) اکسل با Freeze Panes

فرض کنید جدول زیر را در یک فایل اکسل دارید و تعداد ردیف های آن هم بیشتر از 100 عدد می باشد.اگر بخواهید به ردیف 67 بروید قطعا سرستون هایی که تعریف کرده اید را نخواهید دید و عنوان آن ها را مشاهده نخواهید کرد.

Freeze panes to lock the first row or column

برای اینکه بتوانید سرستون ها (یا ردیف اول) را ثابت کنید به مسیر زیر بروید:

View>Window>Freeze Panes>Freeze Top Row

ثابت کردن سر ستون ها و سر ردیف ها در اکسل

اگر خواستید ستون اول(ستون کد سفارش) را ثابت کنید بر روی Freeze Top Column کلیک کنید.

در صورتی که بخواهید از حالت فریز خارج شوید مسیر زیر را دنبال کنید:

View > Freeze Panes > Unfreeze Panes

سوال:اگر بخواهید دو(یا بیشتر) ردیف و ستون را فریز کنید چه می کنید؟

[cf-restrict]

 برای این کار یک ردیف بعد از ردیف ای که می خواهید ثابت شود را انتخاب کرده  و بر روی آیکون Freeze Panes کلیک کنید.

به عنوان مثال همان طور که در تصویر زیر می بینید من میخواهم 4 ردیف اول ثابت شود.پس بر روی سر ردیف 5 کلیک می کنم و بعد بر روی  Freeze Panes کلیک می کنم.

فریز کردن بیشتر از یک ردیف یا ستون

این سوال را شما جواب دهید:اگر بخواهید فریز کردن سطری و ستونی با هم انجام دهید چه می کنید؟

Freeze panes to lock the first row or column

[/cf-restrict]

 

67 نظرات

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید