تابع DATEVALUE اکسل – تبدیل تاریخ به عدد

تابع DATEVALUE اکسل

تابع DATEVALUE اکسل انواع فرمت تاریخ را از شما می گیرد و به عدد قابل درک اکسل تبدیل می کند.

ساختار تابع DATEVALUE اکسل:

DATEVALUE(date_text)

DATEVALUE(فرمت تاریخ)

مثال کاربردی تابع DATEVALUE اکسل:

یعنی اگر شما فرمت های تاریخی زیر را به این تابع بدهید خروجی همه آن ها یک عدد خواهد بود.

DATEVALUE(“11/13/2013”)=41591

DATEVALUE(“13-NOV-2013”)=41591

DATEVALUE(“2013/11/13”)=41591

DATEVALUE(“13-NOV”)=41591

تفاوت تابع DATEVALUE و DATE اکسل:

هردو تابع مشابه هم می باشند. یعنی تاریخ را به عدد قابل فهم اکسل تبدیل می کند. تنها تفاوت تابع DATEVALUE در این است که فرمت های مختلف تاریخ را قبول کرده و به عدد مورد قابل درک اکسل تبدیل می کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *