خانهExcelتابع DATEVALUE اکسل

تابع DATEVALUE اکسل

کار این تابع مشابه به تابع DATE می باشد.یعنی تاریخ را به عدد قابل فهم اکسل بر می گرداند.تنها تفاوت تابع DATEVALUE در این هست که فرمت های مختلف تاریخ را قبول کرده و به عدد مورد نظر بر می گرداند.

ساختار این تابع به این شکل می باشد:

DATEVALUE(date_text)

DATEVALUE(فرمت تاریخ)

یعنی اگر شما فرمت های تاریخی زیر را به این تابع بدهید خروجی همه آن ها یک عدد خواهد بود.

DATEVALUE(“11/13/2013”)=41591

DATEVALUE(“13-NOV-2013”)=41591

DATEVALUE(“2013/11/13”)=41591

DATEVALUE(“13-NOV”)=41591

در اینجا ما از تاریخ 13 استفاده کردیم.ولی نمی دانیم آیا واقعا مایکروسافت به نحسی عدد 13 اعتقاد داشت که از آفیس 12 به آفیس 14 آمد؟!

DATE function

Date and time functions (reference)

DATE function

 Excel 2010 Working with Dates and Times

توابع تاریخ و زمان اکسل

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید