خانهExcelتابع CONVERT اکسل-تبدیل واحد

تابع CONVERT اکسل-تبدیل واحد

این تابع خیلی مورد نیاز برای مهندسان محترم می باشد.به کمک این تابع می توانید مقیاس های مختلف را به هم تبدیل کنید.

ساختمان این تابع به این شکل می باشد:

CONVERT(number, from_unit, to_unit)
CONVERT(به واحد, از واحد, مقدار)

مثال1:هر یک مایل چند متر است؟

CONVERT(1;”Nmi”;”m”)=1852

مثال2:هر انس چند گرم است؟

CONVERT(1;”ozm”;”g”)=28.34952

برای این که بدانید این تابع چه واحد هایی را به یکدیگر تبدیل می کند می توانید از جدول زیر استفاده کنید:

[cf-restrict]

نام مخفف برای استفاده در اکسلواحدنوع
gGram
وزن و جرم
sgSlugوزن و جرم
lbmPound mass (avoirdupois)وزن و جرم
uU (atomic mass unit)وزن و جرم
ozmOunce mass (avoirdupois)وزن و جرم
فاصلهفاصله
mMeterفاصله
miStatute mileفاصله
nmiNautical mileفاصله
inInchفاصله
ftFootفاصله
ydYardفاصله
angAngstromفاصله
picaPicaفاصله
yrYearزمان
dayDayزمان
hrHourزمان
mnMinuteزمان
secSecondزمان
Pa یا pPascalفشار
atm یا atAtmosphereفشار
mmHgmm of Mercuryفشار
NNewtonنیرو
dyn یا dyDyneنیرو
lbfPound forceنیرو
jJouleانرژی
eErgانرژی
cThermodynamic calorieانرژی
calIT calorieانرژی
eV یا evElectron voltانرژی
HPh یا hhHorsepower-hourانرژی
Wh یا whWatt-hourانرژی
flbFoot-poundانرژی
BTU یا btuBTUانرژی
HP یا hHorsepowerتوان
W یا wWattتوان
TTeslaمغناطیس
gaGaussمغناطیس
C یا celDegree Celsiusدما
F یا fahDegree Fahrenheitدما
K یا kelKelvinدما
tspTeaspoonمایعات
tbsTablespoonمایعات
ozFluid ounceمایعات
cupCupمایعات
pt یا us_ptU.S. pintمایعات
uk_ptU.K. pintمایعات
qtQuartمایعات
galGallonمایعات
l یا ltLiterمایعات

[/cf-restrict]

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

این تابع خیلی مورد نیاز برای مهندسان محترم می باشد.به کمک این تابع می توانید مقیاس های مختلف را به هم تبدیل کنید.ساختمان این تابع به این شکل می باشد: CONVERT(number, from_unit, to_unit) CONVERT(به واحد, از واحد, مقدار) مثال1:هر یک مایل چند متر است؟ CONVERT(1;"Nmi";"m")=1852 مثال2:هر انس چند گرم...تابع CONVERT اکسل-تبدیل واحد