آرشیو دسته بندی: توابع مالی اکسل

توابع مالی اکسل – Excel Financial Functions

تابع RATE اکسل – محاسبه نرخ بهره %

تابع RATE اکسل – محاسبه نرخ بهره % امروز برای دریافت وام به بانک مراجعه [...]

تابع IPMT اکسل – محاسبه مبلغ سود قسط

تابع IPMT اکسل – محاسبه مبلغ سود قسط در مطالب قبلی به شما نشان دادیم [...]

4 Comments

تابع PPMT اکسل – محاسبه مبلغ اصل قسط

تابع PPMT اکسل – محاسبه مبلغ اصل قسط همان طور که می دانید، وقتی از [...]

تابع FV اکسل – محاسبه ارزش آتی

تابع FV اکسل تابع FV اکسل برای محاسبه ارزش آتی سرمایه گذاری کاربرد دارد. بحث [...]

24 Comments