خانهExcelتابع LARGE اکسل-K امین عدد بزرگ

تابع LARGE اکسل-K امین عدد بزرگ

لیست زیر را در نظر بگیرید.از شما می خواهند اولین نمره کلاس و دومین نمره کلاس را اعلام نمایید.

آموزش تابع large اکسل

برای پیدا کردن K امین عدد بزرگ در یک محدوده،اکسل تابع LARGE را به ما معرفی می کند.

ساختار تابع LARGE:

=LARGE (array, k)

=LARGE (شاخص, محدوده اعداد)

array(اجباری):

 آرایه یا محدوده ای از داده ها می تواند به صورت مستقیم به تابع وارد شود و یا به مقادیر عددی ارجاع داده شود . اگر مقادیر متنی در محدوده قرار گیرد تابع آنها را حساب نمی کند.در مثال ما محدوده B2:B11 را وارد تابع می کنیم.

k(اجباری):

این مقدار همان شاخص تابع می باشد به عبارتی موقعیت نسبت به بزرگترین آرایه و یا محدوده داده ها.

در ادامه آموزش با ویژگی های تابع LARGE و خطاهای آن آشنا خواهید شد،سپس تفاوت تابع LARGE با تابع MAX و تابع MIN را فرا خواهید گرفت و حتی می توانید از این تابع به جای دو تابع دیگر استفاده کنید.

[cf-restrict]

اگر عددی چندبار تکرار شده باشد،آن عدد چند بار شمرده می شود.با توجه به مثال در این قسمت یکبار عدد 1(اولین نفر) و یکبار دیگر عدد (دومین نفر)2 را وارد می کنیم.یعنی دو فرمول زیر:

=LARGE(B2:B11,1)

=LARGE(B2:B11,2)

اگر نمره نفر سوم را از شما بخواهند چه می کنید؟چواب ساده است:

=LARGE(B2:B11,3)

کاربرد تابع LARGE اکسل

اما چرا باز هم جواب 18 شد؟جواب را شما بگویید.

تفاوت تابع LARGE با تابع MAX و MIN:

اگر در تابع LARGE ، مقدار k برابر با 1 باشد دقیقا مانند تابع MAX عمل می کند و اگر K برابر با تعداد داده های شما باشد دقیقا مانند تابع MIN عمل می کند.

 if k=1⟹LARG Function≡MAX Function

if k=تعداد مقادیر آرایه⟹LARG Function≡MIN Function

خطای  تابع LARGE:

#VALUE!

زمانی که K غیر عددی باشند.

#NUM!

زمانی که K کوچکتر از یک و یا بزرگتر از تعداد مقادیر موجود در آرایه باشد

آرایه خالی باشد

 

اگر از شما بخواهند نمره 3 شاگرد تنبل کلاس را پیدا کنید، چه می کنید؟جواب

[/cf-restrict]

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید