تابع MAX اکسل – بزرگترین مقدار

تابع MAX اکسل

تابع max اکسل بزرگترین عدد را به شما نشان می دهد. لیست نمرات درس آمار دوران دبیرستان را به یادآورید. دوست داریم بالاترین نمره را در لیست پیدا کنیم. برای این کار اکسل تابع Max را معرفی کرده است. خروجی این تابع یک عدد از نمرات یا اعداد شما می باشد.

ساختار تابع Max:

=Max (number1, [number2], …)

=Max (عدد با محدوده دوم, عدد با محدوده اول, …)

به عنوان مثال در لیست زیر بزرگترین نمره 19 می باشد.

آموزش تابع max اکسل -برای بزرگترین عدد

 اما ویژگی های تابع MAX چیست و تفاوت آن با تابع MAXA درچیست؟

ویژگی های تابع Max:

  1. تعداد مقادیر مجاز آرگومان 255-1 می باشد
  2. آرگومان ها می توانند شامل اعداد، اسامی، آرایه یا مراجع حاوی اعداد باشند
  3. تنها مقادیر منطقی و متنی معرف اعداد که مستقیما به تابع وارد می شوند، قابل محاسبه می باشند
  4. به منظور افزودن مقادیر منطقی و متون معرف عدد از طریق ارجاع به یک سلول از تابع MAXA استفاده می شود
  5. تنها اعداد موجود در آرایه و یا مرجعشان در تابع محاسبه می شوند و سلول های خالی، مقادیر منطقی یا متون آرایه ها و مراجع محاسبه نمی گردند
  6. اگر آرگومانی فاقد عدد باشد تابع مقدار صفر را قرار می دهد.
  7. آرگومان های حاوی مقادیر خطادار و متونی که قابل تبدیل به عدد نمی باشند منجر به خطای تابع می شوند.

خطای تابع MAX:

#VALUE!: زمانی که مقادیر وارد شده به تابع به طور مستقیم، غیر عددی باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *