آرشیو برچسب های: اکسل

تابع SUMIFS اکسل – جمع چند شرطی

سوال:جمع فروش خالص به شرط اینکه درمنطقه جنوب باشد و سال 88 باشد و تعداد [...]

51 Comments

تابع RATE اکسل – محاسبه نرخ بهره %

تابع RATE اکسل – محاسبه نرخ بهره % امروز برای دریافت وام به بانک مراجعه [...]

Mail Merge Word-ارسال نامه و ایمیل انبوه با ورد

در ابتدا چاپ نامه انبوه را آموزش می دهیم و سپس ارسال ایمیل انبوه را [...]

21 Comments

آموزش Format Cell اکسل – فرمت عددی – Format Numbers Excel

آموزش Format Cell اکسل اکسل به طور پیش فرض، فرمت های عددی مناسبی را در [...]

9 Comments

ایجاد فرم نظر سنجی با اکسل آنلاین Excel Survey

شاید اکثر شما دوستان از انواع شبکه های اجتماعی استفاده می کنید و گروه های [...]

5 Comments

تابع FORECAST اکسل – پیش بینی با رگرسیون خطی

تابع FORECAST اکسل – پیش بینی با رگرسیون خطی همه ما به پیش بینی نیاز [...]

3 Comments

تابع INTERCEPT اکسل – عرض از مبدا رگرسیون خطی

تابع INTERCEPT اکسل برای عرض از مبدا رگرسیون خطی به کمک تابع INTERCEPT عرض از [...]

2 Comments

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی

تابع SLOPE اکسل – محاسبه شیب رگرسیون خطی برای تعیین شیب خط معادله از تابع [...]

1 Comments

تابع COUNTIF اکسل – شمارش با شرط

تابع COUNTIF اکسل هرگاه خواستید سلول هایی را با شرط خاص بشمارید، از تابع COUNTIF [...]

2 Comments

تابع DOLLAR اکسل – واحد پولی ریال کنار اعداد

تابع DOLLAR اکسل شاید در ابتدا تصور کنید تابع DOLLAR اکسل برای قرار گرفتن علامت [...]

3 Comments