کلید های میانبر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote

کلید های میان بر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote

در جدول زیر چند نمونه از کلید های و عملکرد آن ها ارائه شده است.

کليد عملکرد
Logo + Shift + N اجراي برنامه وان نوت
Logo + N اجراي برنامه ميني وان نوت يا يادداشت کناردست
Logo + S تصويربرداري از صفحه نمايش
Ctrl + T پرش مکان‌نما با کادر تيتر صفحه
Ctrl + PageDown, Ctrl + PageUp رفتن به صفحه بعد و قبل
Alt + PageDown ,Alt+ PageUp رفتن به صفحه اول و صفحه آخر يک فصل
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + tab رفتن به فصل قبلي و بعدي
Ctrl + Shift + A انتخاب يک صفحه
Ctrl + M باز کردن يک پنجره جديد از وان نوت
Ctrl + F پرش مکان‌نما به کادر جستجو

البته شما می توانید با نگه داشتن کلید Alt (فقط یک لحظه نگه دارید و سپس آن را رها کنید)می توانید خیلی راحت به کلید های میان بر دسترسی داشته باشید و به مرور زمان کاربرد آن ها را حفظ خواهید کرد.

برای دیدن تمام کلید ها و کاربرد آن ها به لینک های زیر مراجعه نمایید:

Keyboard Shortcuts for OneNote 2010
Keyboard shortcuts in OneNote Web App

خبرنامه آفیس