خانهOneNoteکلید های میانبر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote

کلید های میانبر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote

کلید های میان بر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote

در جدول زیر چند نمونه از کلید های و عملکرد آن ها ارائه شده است.

کلیدعملکرد
Logo + Shift + Nاجرای برنامه وان نوت
Logo + Nاجرای برنامه مینی وان نوت یا یادداشت کناردست
Logo + Sتصویربرداری از صفحه نمایش
Ctrl + Tپرش مکان‌نما با کادر تیتر صفحه
Ctrl + PageDown, Ctrl + PageUpرفتن به صفحه بعد و قبل
Alt + PageDown ,Alt+ PageUpرفتن به صفحه اول و صفحه آخر یک فصل
Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + tabرفتن به فصل قبلی و بعدی
Ctrl + Shift + Aانتخاب یک صفحه
Ctrl + Mباز کردن یک پنجره جدید از وان نوت
Ctrl + Fپرش مکان‌نما به کادر جستجو
Ctrl+Shift سمت راست صفحه کلیدجهت راست چین کردن متون فارسی(توجه داشته باسید که حتما متن خود را انتخاب کنید و سپس این دو کلید را از سمت راست صفحه کلید فشار دهید)

البته شما می توانید با نگه داشتن کلید Alt (فقط یک لحظه نگه دارید و سپس آن را رها کنید)می توانید خیلی راحت به کلید های میان بر دسترسی داشته باشید و به مرور زمان کاربرد آن ها را حفظ خواهید کرد.

برای دیدن تمام کلید ها و کاربرد آن ها به لینک های زیر مراجعه نمایید:

Keyboard Shortcuts for OneNote 2010
Keyboard shortcuts in OneNote Web App

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

کلید های میان بر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote در جدول زیر چند نمونه از کلید های و عملکرد آن ها ارائه شده است.کلید عملکردLogo + Shift + N اجرای برنامه وان نوتLogo + N اجرای برنامه مینی وان نوت یا یادداشت کناردستLogo + S تصویربرداری از...کلید های میانبر در وان نوت -Keyboard shortcuts in OneNote