نمونه مثال های کد های VBA اکسل

نمونه کد Excel Sample VBA

نمونه مثال های کد های VBA اکسل

آموزش اکسل 2013

نمونه کد های excel vba-تهیه پشتیبان از فایل اکسل

نمونه کد VBA که تقدیم شما می گردد، این امکان را به شما میدهد که به طور روزانه از فایل خود پشتیبان تهیه کنید.یکی از ویژگی های این کد این میباشد که کپی های ایجاد شده از فایل شما را بر اساس تاریخ در پوشه مورد نظر شما ذخیره می کند و شما به راحتی می توانید به اطلاعات روز های قبل خود دسترسی داشته باشید.

آموزش اکسل 2013

نمونه کد های excel vba-حذف ستون های خالی در اکسل

اگر جدول شما ستون های کمی داشته باشد این کار را می توانید به صورت دستی انجام دهید ولی اگر 100 ستون داشته باشید به طور دستی حذف کردن این ستون ها کار بسیار مشکلی خواهد بود و حتی می تواند ایجاد مشکل بکند.

آموزش اکسل 2013

نمونه کد های excel vba-حذف سطرهای خالی در اکسل

اگر جدول شما ردیف های کمی داشته باشد این کار را می توانید به صورت دستی انجام دهید ولی اگر 10000 ردیف داشته باشید به طور دستی حذف کردن این ردیف ها کار بسیار مشکلی خواهد بود و حتی می تواند ایجاد خطا بکند.

آموزش اکسل 2013

نمونه کد های excel vba-تبدیل اعداد به کلمه در اکسل

شاید برای شما دوستان پیش بیاید که اعداد را در اکسل به حروف و کلمه تبدیل کنید.به عنوان مثال شخصی را در نظر بگیرید که باید از طریق تلفن کد قطعات ماشین آلات را به زبان انگلیسی به شخص دیگر بیان کند یا اینکه کد قعات را به صورت حروف آماده کند.(این مثال کاملا واقعی بوده و اتفاق افتاده است) اما یکی دیگر از کاربرد های این کار کمک به زبان آموزان انگلیسی می باشد.یکی از مباحث آموزشی در زبان انگلیسی توانایی بیان اعداد می باشد.خیلی از زبان آموزان برای اینکه خود را محک بزنند باید عددی را در ذهن تصور کنند و بعد آن را بیان کنید.برای درست بودن بیان خود این تابع کمک زیادی به شما خواهد کرد.

آموزش اکسل 2013

نمونه کد های excel vba-متمایز کردن سطر فعال در اکسل

امروز مجبور شدم به دلیل کمبود وقت فایل اکسلی که به عنوان دیتابیس تهیه کرده بودم را به کارفرما ارائه دهم.یعنی بر روی کامپیوتر به او نشان دهم و گزارش گیری ها و اصلاح را همان جا اعمال کنم.مشکلی که وجود داشت این بود که وقتی بر روی یک سلولی کلیک می کردم به دلیل زیاد بودن ستون ها و انبوه اطلاعات نمی توانستم داده های آن ردیف (یا رکورد) را پیدا کنم.

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

خبرنامه آفیس