آموزش و کاربرد توابع فنی و مهندسی اکسل

توابع مهندسی Excel Engineering Functions

آموزش و کاربرد توابع فنی و مهندسی اکسل

آموزش اکسل 2013

تابع CONVERT اکسل

این تابع خیلی مورد نیاز برای مهندسان محترم می باشد.به کمک این تابع می توانید مقیاس های مختلف را به هم تبدیل کنید. مثال1:هر یک مایل چند متر است؟ مثال2:هر انس طلا چند گرم است؟

خبرنامه آفیس