آموزش و کاربرد توابع جستجو و مرجع اکسل

توابع جستجو و مرجع Excel Lookup Reference Functions

آموزش و کاربرد توابع جستجو و مرجع اکسل

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

تایع VlOOKUP اکسل- جستجو در ستون

شاید بسیاری از شما دوستان با نرم افزار های کتابخانه دانشگاه یا کتابخانه محل زندگی خود کار کرده باشید.وقتی کد یا نام کتاب را وارد می کنید اطلاعات مربوط به آن کتاب شامل نام نویسنده،سال انتشار،تعداد صفحه،انتشارات و... را به شما نمایش می دهد. فرض کنید جدول زیر را در sheet1 اکسل ما موجود می باشد.حالا می خواهیم در sheet2 وقتی کد کتاب را وارد کردیم تمام مشخصات آن کتاب را به نمایش دهد.برای این کار از تابع vlookup استفاده می کنیم.

خبرنامه آفیس