آرشیو دسته بندی: توابع جستجو و مرجع اکسل

توابع جستجو و مرجع – Excel Lookup Reference Functions

تابع VlOOKUP اکسل – جستجو در ستون

شاید بسیاری از شما دوستان با نرم افزار های کتابخانه دانشگاه یا کتابخانه محل زندگی [...]

73 Comments

تابع HLOOKUP اکسل – جستجو در ردیف

تابع HLOOKUP اکسل تابع HLOOKUP اکسل ابتدا در ردیف اول، ستون مورد نظر ما را [...]

2 Comments

تابع CHOOSE اکسل – انتخاب و یا جدا کردن

تابع CHOOSE اکسل – انتخاب و یا جدا کردن ایام هفته را در نظر بگیرید: [...]

4 Comments

تابع MATCH اکسل – موقعیت در محدوده

تابع MATCH اکسل – موقعیت در محدوده برای اینکه بتوانید شماره ستون و یا شماره [...]

تابع OFFSET اکسل – جا بجاسازی

تابع OFFSET اکسل از تابع offset برای جا به جایی و به نوعی آدرس دهی [...]

5 Comments

تابع INDIRECT اکسل – برگردان غیر مستقیم

تابع INDIRECT اکسل – برگردان غیر مستقیم تابع INDIRECT محتویات هر آدرسی که درسلول وجود [...]

AutoNumber در اکسل – شمارنده اعداد خودکار

AutoNumber در اکسل – شمارنده اعداد خودکار برای تولید شماره اعداد به صورت خودکار و [...]

19 Comments

تابع ROWS اکسل – تعداد ردیف محدوده

تابع ROWS اکسل – تعداد ردیف محدوده گاهی شما نیاز دارید که شماره ردیف یک [...]

1 Comments

تابع ROW اکسل – تعیین شماره ردیف

تابع ROW اکسل – تعیین شماره ردیف برنامه اکسل تابع ROW را برای تعیین شماره [...]

تابع COLUMNS اکسل – تعداد ستون محدوده

تابع COLUMNS اکسل – تعداد ستون محدوده گاهی شما نیاز دارید که شماره ستون یک [...]

تابع COLUMN اکسل – تعیین شماره ستون

تابع COLUMN اکسل – تعیین شماره ستون گاهی شما نیاز دارید که شماره ستون یک [...]