آرشیو دسته بندی: توابع تاریخ و زمان اکسل

توابع تاریخ و زمان اکسل – Excel Date Time Functions

تابع NOW اکسل – تاریخ و زمان جاری سیستم

تابع NOW اکسل تابع NOW اکسل پارامتری را دریافت نمی کند وفقط تاریخ و زمان [...]

8 Comments

تابع TIMEVALUE اکسل – زمان در اکسل

تابع TIMEVALUE اکسل تابع TIMEVALUE اکسل زمان را به عدد قابل فهم اکسل بر می [...]

تابع DATEVALUE اکسل – تبدیل تاریخ به عدد

تابع DATEVALUE اکسل تابع DATEVALUE اکسل انواع فرمت تاریخ را از شما می گیرد و [...]

تابع Time اکسل – تبدیل ساعت به عدد

تابع Time اکسل تابع Time اکسل ساعت را از شما می گیرد و آن را [...]

2 Comments

تابع Date اکسل

تابع Date اکسل تابع Date اکسل تاریخ مورد نظر شما را گرفته و به عدد [...]

2 Comments