آموزش  و کاربرد ابزار های اکسل Excel Tools

ابزار های اکسل

آموزش و کاربرد ابزار های اکسل Excel Tools

آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013
آموزش اکسل 2013

آموزش Filter اکسل-فیلتر و جداسازی

کلمه Filter به معنای جداسازی می باشد.مانند فیلتر هوا که گرد و غبار را جدا کرده و هوای سالم و پاک را به دست شما می رساند.در دنیای اطلاعات و داده ها ما به یک همچین عملی نیاز داریم تا از میان انبوهی از داده ها فقط یک سری داده با شرایط خاص را مشاهده کنیم.

خبرنامه آفیس