آرشیو دسته بندی: نمودار و چارت اکسل Excel Chart Design

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی با Trendline اکسل

رسم نمودار معادله خطی رگرسیونی با Trendline اکسل ابزار Trendline اکسل معادله خط ، نمودار [...]

25 Comments

نمودارهای جدید اکسل 365 – Excel 365 Chart

نمودارهای جدید در اکسل 365 همان طور که می دانید مایکروسافت 365 با امکانات جدید [...]

2 Comments

راست چین کردن نمودار ها در اکسل

راست چین کردن نمودار اکسل شاید برای بسیاری از شما دوستان پیش بیاید که نموداری [...]

18 Comments

پیش بینی با ابزار Forecast Sheet در اکسل

پیش بینی با ابزار Forecast Sheet در اکسل همه ما در زندگی خود پیش بینی [...]

4 Comments

رسم نمودار بر پایه مقادیر منفی

رسم نمودار بر پایه مقادیر منفی درحالت عادی هنگامیکه چارت را رسم میکنیم اگر مقادیر [...]

4 Comments

رسم نمودار بین بیشترین و کمترین مقدار در اکسل

رسم نمودار بین بیشترین و کمترین مقدار در اکسل یک روز در محل کار مجبور [...]

3 Comments