آرشیو دسته بندی: توابع اکسل

توابع اکسل – Excel Function

تابع SUMIFS اکسل – جمع چند شرطی

سوال:جمع فروش خالص به شرط اینکه درمنطقه جنوب باشد و سال 88 باشد و تعداد [...]

51 Comments

تابع VlOOKUP اکسل – جستجو در ستون

شاید بسیاری از شما دوستان با نرم افزار های کتابخانه دانشگاه یا کتابخانه محل زندگی [...]

73 Comments

تابع HLOOKUP اکسل – جستجو در ردیف

تابع HLOOKUP اکسل تابع HLOOKUP اکسل ابتدا در ردیف اول، ستون مورد نظر ما را [...]

2 Comments

تابع RADIANS اکسل – تبدیل درجه به رادیان

تابع RADIANS اکسل – تبدیل درجه به رادیان وقتی در اکسل فرمول SIN(30) را می [...]

2 Comments

تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه

تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه برای تبدیل رادیان به درجه در اکسل می توان [...]

تابع TEXTJOIN اکسل – ترکیب محدوده،سلول،کاراکتر

تابع TEXTJOIN اکسل یکی از توابع جدید در اکسل ۲۰۱۶، تابع TEXTJOIN می باشد.پیش نیاز [...]

1 Comments

تابع CONCAT اکسل – ادغام محدوده و سلول

تابع CONCAT اکسل-ادغام محدوده و سلول یکی از توابع جدید در اکسل 365، تابع CONCAT [...]

تابع MINIFS اکسل – کوچکترین شرطی

تابع MINIFS اکسل قبلا برای شما بیان کردیم که یکی از توابع جدید در اکسل [...]

2 Comments

تابع MAXIFS اکسل 365 – بزرگترین شرطی

تابع MAXIFS اکسل قبلا برای شما بیان کردیم که یکی از توابع جدید در اکسل [...]

8 Comments

تابع COMBIN اکسل – ترکیب R از N

تابع COMBIN اکسل تابع COMBIN اکسل ترکیب R از N را برای ما محاسبه می [...]

2 Comments

تابع LCM اکسل – کوچک‌ترین مضرب مشترک

تابع LCM اکسل تابع LCM اکسل کوچک‌ترین مضرب مشترک (ب.م.م) را برای ما محاسبه می [...]

تابع EVEN اکسل – رند کردن به عدد زوج

تابع EVEN اکسل – رند کردن به عدد زوج گاهی ما نیاز داریم که عمل [...]