خانهVisioراهنمای مفید برای مهاجرت از Visio 2003 به Visio 2010

راهنمای مفید برای مهاجرت از Visio 2003 به Visio 2010

چطور منو های وان نوت 2003 را در وان نوت 2010  پیدا کنیم؟

برای این دو راهنمای مفید، به شما پیشنهاد می کنم.

1) برنامه Microsoft Visio 2010: Interactive menu to ribbon guide

2) برنامه Visio 2010: Menu to ribbon reference workbook

نحوه کار و با این برنامه ها را در اینجا مشاهده کنید.(نحوه کار مشابه می باشد)

دانلود فایل Microsoft Visio 2010: Interactive menu to ribbon guide

دانلود فایل Visio 2010: Menu to ribbon reference workbook

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید