خانهInfoPathراهنمای مفید برای مهاجرت از InfoPath 2003 به InfoPath 2010

راهنمای مفید برای مهاجرت از InfoPath 2003 به InfoPath 2010

چطور منو های InfoPath 2003 را در InfoPath 2010  پیدا کنیم؟

برای این دو راهنمای مفید، به شما پیشنهاد می کنم.

۱) برنامه Microsoft InfoPath 2010: Interactive menu to ribbon guide

۲) برنامه InfoPath 2010: Menu to ribbon reference workbook

نحوه کار و با این برنامه ها را در اینجا مشاهده کنید.(نحوه کار مشابه می باشد)

دانلود فایل Microsoft InfoPath 2010: Interactive menu to ribbon guide

دانلود فایل InfoPath 2010: Menu to ribbon reference workbook

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید