راهنمای مفید برای مهاجرت از Publisher 2003 به Publisher 2010

چطور منو های پابلیشر 2003 را در پابلیشر2010  پیدا کنیم؟

برای این کار دو راهنمای مفید را به شما پیشنهاد می کنم.

1) برنامه Microsoft Publisher 2010: Interactive menu to ribbon guide

2) برنامه Publisher 2010: Menu to ribbon reference workbook

 

دانلود فایل Microsoft Publisher 2010: Interactive menu to ribbon guide

دانلود فایل Publisher 2010: Menu to ribbon reference workbook

دیدگاه ها

دیدگاه شما

(ضروری)
(ضروری,نمایش داده نمی شود)
(ضروری)

خبرنامه آفیس