خانهOneNoteایجاد و ذخیره قالب اختصاصی در وان نوت-OneNote Custom Template

ایجاد و ذخیره قالب اختصاصی در وان نوت-OneNote Custom Template

به کمک این فیلم آموزشی می توانید یک قالب (template ) در وان نوت ایجاد کنید.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

ایجاد و ذخیره قالب اختصاصی در وان نوت-OneNote Custom Templateبه کمک این فیلم آموزشی می توانید یک قالب (template ) در وان نوت ایجاد کنید.