خانهPowerPointپرینت گرفتن اسلایدها در پاورپوینت-PowerPoint Handout Master

پرینت گرفتن اسلایدها در پاورپوینت-PowerPoint Handout Master

با استفاده از چاپ کردن Handout می توانید توضیحات اسلایدهایتان را در اختیار حضار قرار دهید تا دغدغه ای برای یادداشت برداری نداشته باشید.

برای استفاده از Handout master مراحل زیر را انجام دهید:

1-به منوی View رفته و Handout master را انتخاب کنید.

2-می توانید از قسمت Handout orientation جهت اسلاید ها را تغییر دهید.

3-از قسمت Size، سایز آن را مشخص کنید.

4-با استفاده از Slide per page مشخص کنید در هر صفحه چند اسلاید باشد.

5-می توانید انتخاب کنید اسلایدهایتان سرصفحه، پاورقی، تاریخ و ساعت هم داشته باشد یا خیر.

6- برای خروج روی Close master کلیک کنید تا بسته شود.

برای چاپ کردن Handout مراحل زیر را انجام دهید:

1-به منوی File رفته گزینه Print را انتخاب کنید.

2-می توانید تعیین کنید از همه اسلاید ها پرینت گرفته شود یا صفحه جاری یا فقط از Section ها.

3-می توانید تعیین کنید در هر صفحه چند اسلاید قرار گیرد.

4-از قسمت Color هم می توانید رنگی یا سیاه و سفید بودن را تعیین کنید.

5-در نهایت روی دکمه Print کلیک کنید.

 

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

با استفاده از چاپ کردن Handout می توانید توضیحات اسلایدهایتان را در اختیار حضار قرار دهید تا دغدغه ای برای یادداشت برداری نداشته باشید.برای استفاده از Handout master مراحل زیر را انجام دهید:1-به منوی View رفته و Handout master را انتخاب کنید.2-می توانید از...پرینت گرفتن اسلایدها در پاورپوینت-PowerPoint Handout Master