خانهPowerPointترکیب اشکال برای ساخت گرافیک دلخواه در پاورپوینت-PowerPoint Merge Shapes

ترکیب اشکال برای ساخت گرافیک دلخواه در پاورپوینت-PowerPoint Merge Shapes

ترکیب اشکال برای ساخت گرافیک دلخواه در پاورپوینت-PowerPoint Merge Shapes

از Power point می توان به عنوان یک برنامه نیمه گرافیکی هم استفاده کرد مثلا می توان با آن یک Logo بسازید.

برای ترکیب دو شکل در Power point مراحل زیر را انجام دهید:

1-دو شکل را وارد اسلاید کنید.

2-یکی از شکل ها را انتخاب کنید و گزینه Format را انتخاب کنید و از قسمت Insert shape، Merge shapes را انتخاب کنید. از گزینه های موجود هر کدام را که نیاز دارید انتخاب کنید.

Union: دو شکل را به یک شکل تبدیل می کند.

Combine: قسمتهای مشترک دو شکل را دور می اندازد.

Fragment: قسمتهای مشترک دو شکل را تیکه تیکه می کند.

Subtract: یکی از شکل ها را با قسمتهای مشترک دور می اندازد.

Intersect: به جز آن قسمتهایی که با هم مشترک هستند بقیه را دور می اندازد.

برای چرخش یک شکل مراحل زیر را انجام دهید:

1-به منوی Format بروید.

2-از قسمت Rotate نوع چرخش را تعیین کنید.

برای حرکت دادن دو شکل باهم مراحل زیر را انجام دهید:

1-یک شکل را انتخاب کنید. کلید Shift را گرفته و شکل دوم را انتخاب کنید. سپس به منوی Format بروید.

2-سپس Group را انتخاب کنید و دوباره Group را بزنید.

نکته: تفاوت Group و Merge در این است که وقتی دو شکل را Group کنید می توانید آن دو شکل را از هم جدا کنید.

نکته: برای از حالت Group درآوردن دو یا چند شکل به قسمت Group رفته و Ungroup را بزنید.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

ترکیب اشکال برای ساخت گرافیک دلخواه در پاورپوینت-PowerPoint Merge Shapesاز Power point می توان به عنوان یک برنامه نیمه گرافیکی هم استفاده کرد مثلا می توان با آن یک Logo بسازید.برای ترکیب دو شکل در Power point مراحل زیر را انجام دهید:1-دو شکل را...ترکیب اشکال برای ساخت گرافیک دلخواه در پاورپوینت-PowerPoint Merge Shapes