خانهPowerPointاستفاده از ابزار جستجو در پاورپوینت-PowerPoint Smart Lookup

استفاده از ابزار جستجو در پاورپوینت-PowerPoint Smart Lookup

مراحل انجام کار:

1-کلمه مورد نظر را انتخاب کنید و به تب Review بروید.

2-Smart lookup را انتخاب کنید.

3- پنجره ای سمت راست صفحه باز می شود اولین چیزی که می آید تلفظ کلمه است سپس توضیح کلمه همرا ه با چند مثال و چند مترادف می آید.

می توانید در Wikipedia یا جستجوگر Bing آن کلمه را Search کنید یا به تب Define رفته و توضیحات بیشتر درباره آن کلمه را ببینید یا از قسمت Origin بفهمید اصل کلمه از کجا آمده است.

پاسخ دادن

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید
نام خود را وارد کنید

مراحل انجام کار:1-کلمه مورد نظر را انتخاب کنید و به تب Review بروید.2-Smart lookup را انتخاب کنید.3- پنجره ای سمت راست صفحه باز می شود اولین چیزی که می آید تلفظ کلمه است سپس توضیح کلمه همرا ه با چند مثال و چند مترادف...استفاده از ابزار جستجو در پاورپوینت-PowerPoint Smart Lookup