آرشیو برچسب های: Different Odd & Even Pages

ایجاد سربرگ-پا برگ صفحات زوج و فرد-Header-Footer Odd Even Pages

گاهی قصد داریم سر برگ (Header) یا پا برگ (Footer) متفاوتی برای صفحات زوج و [...]

4 Comments

آموزش ایجاد شماره صفحه زوج یا فرد Odd Or Even Pages Number

پیش نیاز یادگیری این مطلب،”ایجاد شماره صفحه در ورد” می باشد.پس آن را مطالعه نمایید [...]

5 Comments