آرشیو برچسب های: متنی

تابع BAHTTEXT اکسل – تبدیل عدد به حروف تایلندی

تابع BAHTTEXT اکسل شاید بسیاری از شما دوستان به سفرهای خارج از کشور تشریف برده [...]

تابع DOLLAR اکسل – واحد پولی ریال کنار اعداد

تابع DOLLAR اکسل شاید در ابتدا تصور کنید تابع DOLLAR اکسل برای قرار گرفتن علامت [...]

3 Comments

تابع FIND اکسل – جستجو کاراکتر

تابع FIND اکسل تابع FIND اکسل یکی از کاربردی ترین توابع متنی اکسل می باشد. [...]

8 Comments

تابع T اکسل – نمایش متن

تابع T اکسل تابع T اکسل محتویات یک سلول را می گیرد و اگر متن [...]

3 Comments

تابع VALUE اکسل – تبدیل متن به عدد

تابع VALUE اکسل تابع VAlUE اکسل اعدادی که به صورت متن (از طریق Format Cell) [...]

1 Comments

تابع REPLACE اکسل – جایگزینی حروف

تابع REPLACE اکسل تابع REPLACE اکسل برای جایگزینی حروف (کاراکتر) در اکسل کاربرد دارد. جدول [...]

11 Comments

تابع PROPER اکسل – تبدیل حروف کوچک به بزرگ ابتدا

تابع PROPER اکسل تابع PROPER اکسل ابتدای حروف هر کلمه را به حروف بزرگ تبدیل [...]

1 Comments

تابع MID اکسل – جداکردن کاراکتر

تابع MID اکسل برای جداسازی (یاحذف) یک کاراکتر در یک متن، از تابع MID در [...]

تابع RIGHT اکسل – جداکردن از راست

تابع RIGHT اکسل برای جدا کردن کاراکتر از سمت راست (حذف کاراکتر از سمت چپ)، [...]

1 Comments

تابع LEFT اکسل – جدا کردن از چپ

تابع LEFT اکسل برای جدا کردن کارکتر ها از سمت چپ (حذف کاراکتر از سمت [...]

2 Comments