آرشیو برچسب های: اکسل 2013

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا

تابع MUNIT اکسل – ماتریس یکتا در جبر خطی ماتریس همانی یا ماتریس یکه به [...]

آموزش Flash Fill اکسل و کاربرد

آموزش Flash Fill اکسل اکسل ابزار های گوناگونی را برای سرعت بخشیدن به فعالیت های [...]

11 Comments

To Do List برای مدیران پروژه

شما به عنوان یک فرد برنامه ریز ،از چه روشی برای پیگیری کارها استفاده می [...]

1 Comments