خانه OneNote صفحه 2

OneNote

آموزش فارسی وتصویری و ویدیویی وان نوت-OneNote Learning

در این بخش شما می توانید آموزش های تصویری و ویدیویی و رایگان وان نوت را به صورت فارسی، تصویری و ویدیویی مشاهده نمایید.این آموزش ها بر مبنای وان نوت 2016 و وان نوت ویندوز ارائه گردیده است.