آرشیو دسته بندی: نمونه کار های پراجکت

نمونه کارهای پراجکت-اجرای یک ساختمان

نمونه کارهای پراجکت-اجرای یک ساختمان

2 Comments

نمونه کارهای پراجکت-برنامه زمانبندی ساختمان صنعتی( پست برق)

نمونه کارهای پراجکت-برنامه زمانبندی ساختمان صنعتی( پست برق)

نمونه کارهای پراجکت-احداث آشپزخانه صنعتی

نمونه کارهای پراجکت-احداث آشپزخانه صنعتی

نمونه کارهای پراجکت-برنامه زمانبندی تکمیل یک ساختمان اداری

نمونه کارهای پراجکت-برنامه زمانبندی تکمیل یک ساختمان اداری

نمونه کارهای پراجکت-پروژه فولاد سازي هرمزگان

پروژه فولاد سازي هرمزگان كارفرما : شركت ملي فولاد ايران پيمانكار اصلي : كنسرسيوم ايريتك [...]

2 Comments