راهنمای سریع توابع متنی در اکسل-Text Function Excel

توابع متنی(Text) یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

[table id=12 /]

مشاهده کل توابع متنی اکسل