توابع ریاضی و مثلثات اکسل (Excel Math Trigonometry Functions) یکی از پر کاربردترین توابع اکسل در زمینه محاسبات می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

[table “13” not found /]