توابع جستجو و مرجع اکسل یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

[table “11” not found /]

excel online class

مشاهده کل توابع جستجو و مرجع اکسل