راهنمای سریع توابع متنی در اکسل-Text Function Excel

توابع متنی یکی از پر کاربردترین توابع اکسل می باشند.

در این راهنمای سریع، تابع خود را انتخاب و با کلیک بر روی عنوان آن می توانید به توضیحات تکمیلی مراجعه نمایید.

در حال تکمیل سایر توابعی هستیم که در لیست وحود ندارد.

 

نام تابعکارکرد تابعمشابه/عکس تابع
تابع BAHTTEXTتبدیل عدد به حروف تایلندینمونه کد VBA-تبدیل اعداد به حروف
تابع CHAR
برگردان کاراکتر کد اسکی
تابع CODE
تابع CLEAN از بین بردن فرمت های غیر قابل نمایش
تابع CODE
برگردان کد اسکی کاراکتر تابع CHAR
تابع CONCAT ترکیب سلول-رنج-متن
(اکسل 2016)
تابع CONCATENATE
تابع CONCATENATE ترکیب یا اتصال متن یا عدد به یکدیگر تابع CONCAT
تابع DOLLARواحد پولی (ریال) در کنار اعداد
تابع EXACTمقایسه دو سلول (مقایسه متن یا عدد)
تابع FINDجستجوی موقعیت کاراکتر یا متن در یک سلول (حساس به حروف کوچک و بزرگ)تابع SEARCH
تابع FIXEDگرد کردن عدد با تعداد مشخص اعشار
تابع LEFTجداکردن حروف(کارکتر) از سمت چپتابع RIGHT
تابع LENشمردن تعداد کاراکتر (حرف) در یک سلول
تابع LOWERتبدیل به حروف کوچک تابع UPPER
تابع MIDجدا کردن کارکتر (حروف) در سلول
تابع PROPERتبدیل حروف کوچک به بزرگ (ابتدای کلمات)
تابع REPLACEجایگزینی کاراکتر (حروف یا اعداد) در سلول اکسل
تابع REPTتکرار کاراکتر (حروف یا عدد)
تابع RIGHT جدا کردن از سمت راستتابع LEFT
تابع SEARCHجستجوی کاراکتر یا متن در یک سلولتابع FIND
تابع SUBSTITUTEجایگزینی کلمه در محتویات یک سلول
تابع Tتشخیص (جداسازی) متن از عدد
تابع TEXT
تبدیل محتویات سلول به فرمت خاص
تابع TEXTJOIN(اکسل 2016)
تابع TRIMحذف فاصله اضافی در متن سلول
تابع UPPERتبدیل به حروف بزرگ تابع LOWER
تابع VALUEتبدیل متن به عدد
تابع UNICHAR
تابع UNICODE
نمونه کد VBA-تبدیل اعداد به حروف تبدیل اعداد انگلیسی به حروف انگلیسیتابع BAHTTEXT

excel online class

مشاهده کل توابع متنی اکسل

آخرين مطالب آموزشي

تغییر-حذف رنگ پس زمینه صفحات ورد-Word Page Color تابع RADIANS اکسل-تبدیل درجه به رادیان تابع DEGREES اکسل-تبدیل رادیان به درجه فرمول نویسی و معادلات در پاورپوینت-Equation PowerPoint فیلم برداری از صفحه نمایش با پاورپوینت Screen Recording PowerPoint تبدیل متن به جدول و بلعکس ورد-Convert Text to Table Word نحوه ایجاد جدول در ورد-Insert Table Word تعیین سایز کاغذ A5-A3 ورد و اکسل Word Excel Page Size ایجاد حاشیه برای عکس در ورد Picture Border Word ایجاد حاشیه در صفحات ورد-Page Borders Word ایجاد حاشیه برای پاراگراف در ورد-Word Paragraph Border تشخیص یا تعیین نسخه آفیس What version Office دانلود آفلاین آخرین آپدیت آفیس Office Updates رفع مشکل تبدیل اعداد انگلیسی-فارسی ورد 2016 Word آموزش نصب و حذف صحیح آفیس Install Uninstall Office 2016 تفاوت نسخه ها و لایسنس های آفیس Office ایجاد شماره اعداد خودکار در ورد Numbering تغییر فونت پیش فرض ورد Set Default Font Word خارج کردن متن عکس در وان نوت Picture to Text OneNote حل معادلات تایپی و دست نویس در وان نوت OneNote ادامه مطالب آموزشي

خبرنامه آفیس